Products and Services

Introducing Productivist products

Productivist will offer a global solution with different layers accessible to the appropriate participants. with our customized apps and interactive web interfaces, manufacturers will be able to alter the official app and realise their own branded and customized apps.

Thị trường sản xuất tự phục vụ

Freelabster.com

Freelabster.com là nền tảng in ấn 3D mang những người cần sử dụng dịch vụ này có thể liên hệ tới chủ sở hữu các máy in 3D

Mở ra cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ

Với Productivist, họ có thể làm được hơn thế

Bất kể nền tảng nào cũng có thể sử dụng blockchain để tạo ra thương hiệu và ứng dụng tùy chỉnh của riêng họ

Dịch vụ Blockchain Chia sẻ
Happy3D logo
Happy3D

Happy3D là dịch vụ hướng dẫn sửa chữa in ấn 3D đầu tiên và là nhà cung cấp dịch vụ in ấn 3D. Trang chủ được biên soạn bởi Boulanger, một trong những chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn nhất nước Pháp.
happy3D.fr

Dịch vụ Blockchain Chia sẻ
Openwood logo
OpenWood

OpenWood là một hợp tác xã chia sẻ nguồn lực và tạo điều kiện hợp tác giữa các thợ mộc. Bằng việc sử dụng blockchain của Productivist, OpenWood có khả năng tổ chức sản xuất và đảm bảo truy xuất nguồn gốc đồ gỗ.
openwood.co

PROD tokens sẽ được sử dụng trong tất cả các thị trường ứng dụng Blockchain của Productivist

Do you need help? Give us a call!

Contact Us

Do you have any question? Need help to purchase PROD?
Look for the “Chat” icon on the right side of your browser or just give us a call. Our internationnal team of Market Managers is here to assist you.
We are online from 9h to 18h CET & 24/7 on Telegram

Alice help photo
Alice Kennedy

English Support
+44 2037347568
support-en@productivist.com

Marina help photo
Marina Shaymukhametova

Russian Support
+7 4996092640
support-ru@productivist.com

Dan help photo
Dan Yu

Chinese Support
+86 1087833211
support-zh@productivist.com

Armel help photo
Armel Sadon

French Support
+33 (0)1 79 97 40 91
support-fr@productivist.com

Hiểu về dự án rõ hơn

Sách Trắng & Tài liệu

Productivist
Access to our Github

All technical speci cations and details about our Blockchain are listed into our Yellow Paper, available on the Productivist’s GitHub.

Productivist
Sách Trắng

Tầm nhìn, sứ mệnh, dự án của chúng tối

Productivist
Sách Trắng bản tối ưu

Hiểu nhanh về dự án.

Productivist
Case Study

Cách ngành công nghiệp ô tô có thể sử dụng Productivist

Productivist
Hình minh họa BlockChain

Có một cái nhìn tổng quan về Blockchain và các ứng dụng

Productivist Sách Trắng
TẢI VỀ PDF
Productivist Sách Trắng
TẢI VỀ PDF
Productivist Sách Trắng bản tối ưu
TẢI VỀ PDF
Productivist Case Study
TẢI VỀ PDF
Productivist Hình minh họa BlockChain
TẢI VỀ PDF
Productivist TrackICO rating Productivist ICO rating Productivist ICO rating